Werkwijze

Tijdens een eerste consult van ongeveer 1,5 wordt gestart met een gesprek (anamnese), waaruit de hulpvraag naar voren komt.

 

Na het gesprek mag de cliënt op de behandeltafel gaan liggen, waarbij alleen de schoenen uit gaan. Vervolgens wordt met verschillende meetmethodes gemeten waar eventuele blokkades zijn. Ook andere zaken worden gemeten, zoals een mogelijk te kort aan mineralen, vitaminen of celzouten.

Vaak zijn hier al verbanden te leggen met bepaalde thema’s (bijv. zelfvertrouwen, voelen, uiten). Voor de cliënt is het belangrijk om zich bewust te worden waar klachten vandaag kunnen komen.

 

Na het meten worden de meetresultaten besproken en komen we tot een behandelplan. De ene keer is dat een energetische behandeling (bijvoorbeeld met de Ankh en de kosmische schijf), de andere keer een voedingsadvies. Ook vergeving- of een regressiesessie kan onderdeel zijn van de behandeling. 

 

Als extra ondersteuning nodig is, kan er gekozen worden om een complex te maken van de E.E.N.®-Energetica, Bach Bloesem remedies, of om fysieke tekorten aan te vullen met bijvoorbeeld Schüssler celzouten, vitaminen en/of mineralen.

 

In een vervolg consult worden de ervaringen naar aanleiding van de eerste afspraak besproken, vinden eventuele nieuwe metingen plaats en aan de hand daarvan kan de therapie worden vervolgd.